یکشنبه
08 مرداد
1402
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ تهران ، سعادت آباد

شروع کلاس های دوره مقدماتی

چهارشنبه
08 شهریور
1402
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ تهران ، سعادت آباد

شروع کلاس های دوره حرفه ای

شنبه
08 مهر
1402
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ تهران ، سعادت آباد

شروع کلاس های دوره پیشرفته